Image
سیم‌کارت‌ها
سیم‌پک‌ها
شمارهسطح ویژهوضعیتقیمت (تومان)شرایط فروشتماس با فروشنده
0912 430 10 30
در حد صفر تماس بگیرید نقدتماس
0912 400 10 14
در حد صفر 500,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 109 89 79
در حد صفر 305,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 310 1002
کارکرده 250,000,000 نقدتماس
0912 900 26 22
صفر به‌نام 120,000,000 نقدتماس
0912 900 27 22
صفر به‌نام 120,000,000 نقدتماس
0912 900 12 18
صفر به‌نام 110,000,000 نقدتماس
0912 900 51 55
صفر بی‌نام 105,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 900 71 77
در حد صفر 105,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 900 61 66
صفر به‌نام 105,000,000 نقدتماس
0912 900 26 23
صفر به‌نام 100,000,000 نقدتماس
0912 900 27 25
صفر به‌نام 100,000,000 نقدتماس
0933 100 100 5
صفر به‌نام 90,000,000 نقدتماس
0912 900 32 34
صفر بی‌نام 70,000,000 نقد و اقساطتماس
0919 1111 207
در حد صفر 58,000,000 نقدتماس
0919 100 10 33
در حد صفر 50,000,000 نقدتماس
0919 100 44 10
صفر به‌نام 40,000,000 نقدتماس